Saturday, November 6, 2010

Syair al-khansa binti Amru buatmu~

“Wahai anak-anakku,
kalian telah masuk Islam dengan taat dan berhijrah dengan penuh kerelaan.
Demi Allah yang tiada ilah yang haqq selain Dia,
kalian adalah putera dari laki-laki yang satu sebagaimana kalian juga putera dari wanita yang satu.
Aku tak pernah mengkhianati ayah kalian, 
tak pernah mempermalukan khal  kalian,
tak pernah mempermalukan nenek moyang kalian,
dan tak pernah menyamarkan nasab kalian.
Kalian semua tahu betapa besar pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman ketika berjihad melawan orang-orang kafir.
Ketahuilah bahwa negeri akhirat yang kekal jauh lebih baik dari negeri dunia yang fana.
Andaikata esok kalian masih diberi kesehatan oleh Allah,
maka perangilah musuh kalian dengan gagah berani,
mintalah kemenangan atas musuhmu dari Ilahi.
Apabila pertempuran mulai sengit dan api peperangan mulai menyala,
terjunlah kalian ke jantung musuh,
habisilah pemimpin mereka saat perang tengah berkecamuk,
mudah-mudahan kalian meraih ghanimah dan kemuliaan di negeri yang kekal dan penuh kenikmatan.”


No comments:

Post a Comment